Saturday, December 18, 2010

kutatap wajahmu Sembulan


Sembulan, dulunya perkampungan bumiputera.Sekarang, mungkin tidak lagi

1 comment:

aranam said...

Masih ada, sedikit cuma. Mungkin tidak lama lagi, langsung tiada.