Sunday, July 28, 2013

Petikan tulisan di Berita Harian 12 Sept 1991. Terima kasih kepada denakan Azrone-Melihat Puisi di Sabah - karya pagari Abd Naddin Shaiddin - 12 September 1991
July 29, 2013 at 10:23am
Publication Name : Berita Harian
Date of publication :Thu, Sep 12, 1991
Page Number :14
Headline :Melihat puisi di Sabah
Byline :By Abd Naddin Shaiddin
Edition:TE
Length count:1189
Page heading:Sastera & Budaya
Pix caption:Pix:- K BALI... genre puisi mula melahirkan ramai penulis berpotensi.
Status:Normal
Copyright:unknown  

Text:TAHUN 1954 meninggalkan satu catatan penting dalam sejarah kesusasteraan di Sabah.
      Hampir semua pengkaji berpendapat bahawa era penulisan puisi di negeri itu bermula apabila Majalah Kinabalu Magazine menyiarkan sebuah puisi berjudul Kinabalu dalam ruangan Bahasa Melayunya, tetapi dapatkah masa lalu itu dihidupkan semula setelah 37 tahun berlalu?   
      Dalam hal ini, ada sebarang kepastian yang jelas, tetapi nampaknya itulah usaha yang cuba dilakukan oleh Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) cawangan Sabah dengan menganjurkan Seminar Mini Sastera Moden Sabah I di Wisma Dang Bandang selama tiga hari, mulai 17 Ogos lalu.   
      Tiga kertas kerja dibentangkan dalam seminar itu yang membincangkan perkembangan penulisan puisi dari tahun 1950-an hingga masa kini.  
       Budayawan Sabah K Bali dalam kertas kerjanya bertajuk `Sejarah Puisi Sabah' (1954-1960) berkata, genre puisi mula melahirkan ramai penulis berpotensi dan seterusnya merancakkan kegiatan berpuisi pada waktu itu.  
      Malangnya, usia penerbitan majalah Kinabalu Magazine hanya setakat bulan itu sahaja kerana penerbitannya tidak diteruskan.
      Kekosongan yang ditinggalkan telah diisi oleh North Borneo News & Sabah Times apabila akhbar itu menyediakan ruangan Our Romanised Malay Corner pada hari-hari biasa dan The Malay Fortnightly Supplement setiap hari Sabtu, dua minggu sekali.   
      Keadaan itu dimanfaatkan dengan baik oleh penulis Melayu. Lahirlah nama-nama seperti J.I Idrus, Sabah, Asmara (A Bolly Asmara), Emha Sabah, Rajuna Keningau, Pena Budiman, Ahmadony, Mujapandi, Pusa Noba (Seri Nanti), Kisnawati, K. Bali, Amil Jaya, Zah (Zahati), Sukma Morni, P Alhamdi dan beberapa orang lagi bagi mengisi ruangan puisi akhbar North Borneo News & Sabah Times.  
       Penubuhan Angkatan Gaya Baru atau ringkasnya AGABA pada awal 1957 juga menjadi teras kepada kegiatan sastera, seterusnya beberapa tokoh penting yang menganggotai AGABA, termasuk Donald Stephens (Allahyarham Tun Haji Mohd Fuad Stephens), Zakaria Gunn (sekarang Datuk dan Jaafar Hussain (sekarang Datuk).  
      Seperti yang dijelaskan oleh K Bali, AGABA adalah sebuah badan yang menjunjung `bahasa, sastera budaya' dan tolong menolong di kalangan ahli tanpa mengira keturunan, bangsa dan agama.   
       Rangsangan bersastera yang timbul selepas penubuhan AGABA melahirkan lebih ramai penulis lagi.
       Antaranya ialah A B A Masuba, Menesari, Jamdin B, M A Nast, Suhani S, Ahzam, Herman Noor Ayub, Herman Liking, Mohd Hussain Kasau, Firsya Dimah, Abdul Hamid Awang, K Ghani, Omar Sal, Madah Aryani, Murni S, Emtah, Hamsah, Micre, Malam, Mar, Marawati, Adintah Nasdin, Emzet B, Map, Wangmusleh, Ahad, Bab, Bakti, Dewi, Manja, Serl Andalas, Rimba, Aziz Yussof, Ahmad I O, Pengembara, Sayuddin Ali, Bara, A S Kasuma, Shahnuar, Kembara Muda, Kembara, Om Ibraadl, Saroja, Ahamd Shamsuri dan lain-lain.   
      Menjelang tahun 1960-an, semarak sastera di Sabah makin terserlah. Ini lamsung memungkinkan tertubuhnya beberapa persatuan penulis.
      Misalnya pada Julai 1962, Angkatan Persuratan Melayu Sabah (APMS) ditubuhkan. Di antara tokoh pentingnya ialah K Bali, Mohd Tahir, Bahari Asip, Mohd Yaman, Shuhalbun Yussuf, Ahmad Tajuddin, Sabdin Ghani, L M Shahirul, Jamdin B, R M Jasni dan M E Dahli.   
      Namun dalam kertas kerjanya K Bali menjelaskan apakah yang menyebabkan APMS ditubuhkan? Atau apakah APMS dan AGABA mempunyai perbezaan yang besar dari segi dasar perjuangan? Tetapi apa yang beliau jelaskan ialah AMPs dan AGABA bekerjasama dan sering mengadakan aktiviti bersama.
      Penyair APMS dan AGABA menggunakan North Borneo News & Sabah Times untuk menyalurkan karya mereka.   
      Keadaan ini mula berubah apabila Daily Express diterbitkan pada tahun 1963. Kesempatan ini digunakan sepenuhnya oleh sebuah lagi badan penulis iaitu Persatuan Penulis Sabah (PERPESA) yang ditubuhkan pada tahun 1965.
       Suhani S dan Ahzam menjadi tulang belakang yang penting persatuan itu.   Selain itu, sumbangan pelajar Maktab Kent dalam menyuburkan semangat berpuisi sukar dinafikan.
     Omar Sal (Omar Sulaiman) Madah Aryani (Aziz Ahmad) dan beberapa orang rakannya mula menerbitkan majalah Suara Kent yang memuatkan pelbagai rencana, berita dan juga sajak pada hujung tahun 1964.
     Langkah menerbitkan majalah itu telah menambahkan media penampungan karya sastera yang sekaligus memupuk bakat penulis dari kalangan pelajar Maktab Kent Tuaran sendiri.   
     Penulis sekitar 1950-an dan 1960-an juga turut menghantarkan karya mereka ke akhbar Salam di Negara Brunei Darussalam. Hal ini penting di perkatakan kerana bukan saja penulis Sabah menghantar karya mereka ke negara Brunei Darussalam dan dalam masa yang sama negara itu menghantar karya mereka ke Sabah.
     Keadaan ini secara tidak langsung mewujud hubungan yang baik di kalangan penulis dari kedua-dua wilayah. 
     Kebanyakan sajak mempunyai tema yang menyeru ke arah perpaduan dan meniupkan semangat kemerdekaan, pada waktu itu menjadi pilihan penulis.
     Apa yang kurang diberikan sorotan oleh K Bali ialah mengapa penulis memilih tema seperti itu. Apakah penulis Sabah umpamanya, tidak menerima pengaruh yang meluas dari Semenanjung?  
     Sementara itu, dalam kertas kerja kedua yang dibentangkan oleh Matlin Dullih bertajuk Pemikiran dan perkembangan Sajak Di Sabah Tahun 1970-an: Suatu Pemantapan menyatakan bahawa awal tahun 1970-an adalah tahun transisi dalam perkembangan sajak di Sabah.
     Dalam proses transisi itulah, banyak berlaku perubahan dan pembaharuan menuju ke arah pemantapan. Penghujung tahun 1970-an pula dapat dianggap sebagai kemantapan sajak-sajak yang dihasilkan oleh beberapa penyair negeri itu. 
      Ini tentu boleh dipersoalkan kerana penilaian terhadap sajak atau puisi adalah sangat subjektif. Sesebuah sajak memungkinkan banyak tafsiran selain mengundang banyak interpretasi.  
      Bagaimanapun, Matlin Dullah lebih mendasarkan aspek pemikiran dan perkembangan puisi sekitar 1970-an.
       Tetapi, jangka masa satu dekad selalunya tidak dapat memperlihatkan arah atau perubahan yang meluas.  
      Kegigihan penyair 1980-an mengatasi hambatan amat jelas membuka satu dimensi baru.
     Persatuan penulis seperti BAHASA, GAPURA dan Anak Seni menggerakkan perkembangan puisi dengan mengadakan pelbagai kegiatan seperti Hari Sastera 1973, Hari Puisi Nasional 1979, peraduan menulis dan bengkel penulisan. 
      Hasilnya lahirlah nama-nama seperti Mahmud Jahar, M Y Anas, Mohamed Fajeer, Marzuki Ali, Hashim Jeffrey, Sidek, Rubiah Nordin, Ramlie A R Salbiah Mahmud, Dayang Ali, Surya Irawan, J Mahmud Osman, Mohd Hussain Qassau, Zaiton Ajamain, Hamzah Dua, Abdul Awang, Azizy Achmady, Tinta Senja dan lain-lain.  
      Selain menjadikan akhbar Kinabalu Sabah Times dan Daily Express sebagai gelanggang, karya, penulis di Sabah juga menerbitkan sajak dalam bentuk antologi bercetak ataupun stensilan.
      Antara antologi sajak yang diterbitkan ialah Kinabalu Mencakar Langit (1970), Langit Merah (1971) Suara Daru (1972), Debar Berombak (1973) Lembaran Kinabalu (1974), Suara 74 (1975), Tugu Kenangan (1976) dan Bila Rindu (1979). 
      Persoalan seperti kecintaan terhadap tanahair, fenomena alam, kepekaan terhadap sejarah, protes terhadap kesan pembangunan, keprihatinan terhadap kehidupan yang murni sehinggalah kepada persoalan yang menjurus ke arah hal-hal ketuhanan dan keagamaan telah menjadi tema yang digemari oleh penulis zaman itu yang menurut Matlin Dullah, mempunyai daya kepekaan yang lebih baik berbanding penyair terdahulu.   
     Penyair dan pelukis Siti Zainon Ismail, pula, membentangkan kertas kerja bertajuk Puisi-puisi (Mutakhir) masa kini Sabah.
     Pembicaraan beliau lebih tertumpu kepada antologi bersama yang dihsilkan sepanjang tahun 1980-an. Beliau memperkatakan puisi mutakhir Sabah dengan menggunakan masa kini yang bererti semasa dengan menekan makna:  
    * Sesuatu yang baru dihasilkan dalam tempoh waktu yang terakhir;   * Dihasilkan oleh (penyair) yang hampir sebaya atau seangkatan; dan   * Mempunyai gaya baru, yang lain dan yang asing.  
       Kertas kerja Siti Zainon melihat tiga lapisan penyair masa kini di Sabah. Lapisan pertama terdiri daripada Zaiton Ajamain, Ismaily Bungsu dan Noraini Hj Salleh.
     Lapisan kedua, Jalidar Abd Rahim, Matlin Dullah, Siti Hadiah Hj Abd Mutalib dan Juri Durabi, manakala lapisan ketiga Jasni Matlani, Hasyuda Abadi, Siba Nita AS, Mohd Ariffin Arif, Ariah Judah dan Saibil Madun.   
      Selanjutnya Siti Zainon Ismail menyatakan bahawa puisi masa kini di Sabah memang mencabar dan sesekali tercabar.
     Kecenderungan kepada nilai Islam memang mendapat sorotan penting di samping ingin kembali kepada warisan alam dan budaya.   (END)

Dr Hiew, Si Janggut Putih yang komited untuk berkhidmatDR HIEW, SI `JANGGUT PUTIH’ YANG KOMITED UNTUK BERKHIDMAT
BUKAN senang menjadi seorang wakil rakyat pembangkang. Tetapi di sebalik banyak kendala dan kekangan yang dihadapinya, `si janggut putih’ terus memperkuatkan tekad untuk berkhidmat kepada rakyat yang diwakilinya. “Motto saya ialah terus berbakti dan berkhidmat,” kata Dr Hiew King Cheu, tokoh politik yang kini merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Luyang dan Mantan Ahli Parlimen Kota Kinabalu.
Dr. Hiew King Cheu dilahirkan di Kota Kinabalu pada tahun 1952. Beliau mendapat pendidikan rendah dan menengah di Sekolah Shan Tao sebelum melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan di Brighton Polytechnic, England, kini salah sebuah universiti terkenal  di United Kingdom. Ijazah PhDnya diperolehi di InterAmerican University, di New York.
Anak kelima dari sepuluh adik beradik ini, pernah bekerja sebagai konsultan di UK sebelum pulang ke Malaysia. Selepas menamatkan pengajian, Hiew terlibat dalam projek pembangunan bekalan air sebagai kontraktor sehingga tahun 2000. . Beliau pernah bertanding dalam pilihanraya 1999 di Dun Api-Api tetapi tewas. Dr Hiew juga bertanding dalam pilihanraya kecil Likas pada tahun 2002 tetapi kalah. Pada tahun 2004, beliau bertanding kerusi Parlimen Kota Kinabalu namun kurang bernasib baik. Bagaimanapun pada tahun 2008, beliau memenangi kerusi Parlimen Kota Kinabalu atas tiket DAP. Dalam pilihanraya umum ke-13, beliau memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN)  Luyang. Beliau mendirikan rumahtangga dengan Puan Julia Thin dan dikurniakan tiga cahayamata
Wartawan UTUSAN BORNEO, ABD.NADDIN HJ SHAIDDIN berpeluang menemubual Dr Hiew di salah sebuah restoran di Jalan Gaya. Ikuti petikan temubual bersama beliau sekitar pengalamannya sebagai Ahli Parlimen Kota Kinabalu dan kini ADUN Luyang serta cadangan dan impiannya mengenai Kota Kinabalu.

UTUSAN BORNEO:  Boleh ceritakan sedikit latarbelakang YB sebelum menceburi bidang politik?
DR HIEW:     Saya dilahirkan di Kota Kinabalu pada tahun 1952.Kini saya berusia 61 tahun. Saya bersekolah rendah dan menengah di Shan Tao dan selepas itu saya melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraandi Brighton Polytechnic,kini sebuah university terkenal di England.
Sebagai seorang yang dilahirkan di ibu negeri, saya telah menyaksikan Kota Kinabalu membangun. Ayah saya, Hiew Sang, adalah seorang perintis usaha pengangkutan di Jesselton (kini Kota Kinabalu), mengusahakan teksi, lori bas dan sebagainya.Lokasinya terletak di bawah menara Jam Atkinson. Ibu saya, Loi Poh Kyan, banyak membantu ayah saya. Bila saya tamat sekolah,saya bercita-cita mahu menjadi seorang peguam tetapi ayah saya lebih suka saya ambil kursus kejuruteraan. saya ikut kehendak bapa saya. Selepas lulus universiti, saya bekerja sementara sebagai konsultan di UK. Kemudian setelah pulang ke negara ini, saya banyak terlibat dalam projek pembangunan bekalan air , sumber tenaga yang diperbaharui atau renewable energy, sebelum menceburkan diri dalam politik. Saya jga terlibat membuat penyelidikan mengenai kuasa hidro.Banyak sumber hidro yang boleh jadi sumber tenaga.
UB:      Bagaimana mulanya terlibat dalam politik?
DR HIEW:     Ramai kawan kawan saya yang memberi galakan. Saya memilih DAP walaupun sebelumnya pernah juga menyertai PBS, SAPP dan kemudian membantu memulihkan semula DAP di Sabah pada tahun 2001.
UB:      Apa yang menyebabkan YB minat dalam politik?
DR HIEW:     Saya mahu berkhidmat.Bagi saya dalam politik ialah untuk berkhidmat.Orientasi saya lebih kepada perkhidmatan kepada rakyat. Saya sebenarnya tidak begitu tertarik kepada kuasa tetapi lebih kepada perkhidmatan.
UB:      Selepas lima tahun jadi Ahli Parlimen Kota Kinabalu dan kini jadi Adun Luyang selepas PRU-13, apa bezanya antara ahli parlimen dan Adun?
DR HIEW:     Tak banyak bezanya. Sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, kita terus berkhidmat.Sebagai ADUN Luyang saya terus berkhidmat kepada rakyat.
UB:      Tentu banyak kendala sebagai wakil rakyat terutamanya ketika mewakili pembangkang. Mungkin ada yang boleh dikongsikan?
DR HIEW:     Kita mahu berhidmat. Bagaimanapun untuk memberi khidmat yang baik, kita perlukan kuasa.Tanpa kuasa, tidak banyak yang dapat kita lakukan. Sebagai seorang wakil rakyat pembangkang, saya sentiasa memberikan cadangan yang membina, kreatif, yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk rakyat.Sebagai seorang wakil rakyat  pembangkang, skop yang dapat kita lakukan amatlah terhad.
UB:      Boleh jelaskan?
DR HIEW:     Kami hanya dapat menyuarakan. Pertama, Kami tidak mempunyai kuasa. Kedua,apakah Kerajaan mahu dengar cadanga kami  atau sebaliknya. Ketiga , perlantikan bukan dalam tangan kita kerana kita tiada kuasa. Apa yang kita mahu buat untuk rakyat tidak dapat kita buat itu. Itu  pendapat saya secara perbadi. Sekarang ini sebagai pihak pembangkang, kita menyuarakan. Kalau kerajaan buat tidak betul, kita tegur. Kita mesti berpandangan jauh dan kita jangan terkurung dalam pemikiran yang sempit.
UB:      Apa perkara yang pernah YB suarakan sebelum ini?
DR HIEW:     Banyak isu yang kita suarakan.Lima tahun sebagai Ahli Parlimen. Banyak isu rakyat yang kita suarakan tetapi tidak diambil perhatian.Kita rasa kecewa. Kalau isu-isu yang kita suarakan itu diambil perhatian, masalah yang rakyat hadapi akan berkurangan. Apa yang kita buat, kita terus suarakan apa saja isu, melalui pelbagai saluran, termasuk medisupaya dapat diberikan perhatian oleh kerajaan. Kita akui perhatian kerajaan agak kurang.Kalau mereka dengar semua masalah mungkin sudah dapat diatasi dan selesaikan.
UB:      Kalau tak silap YB pernah bangkitkan perkara mengenai pokok-pokok?
DR HIEW:     Ya, itu antara yang kita cadangkan iaitu supaya dahan-dahan pokok, seperti yang ada di Jalan Gaya, ditebang, supaya burung-burung tidak mengotori jalanraya dan koridor bangunan. Kita potong separuh saja pokok itu tak akan mati, dahan baru akan tumbuh.
UB:      Apa impian YB  terhadap Kota Kinabalu?
DR HIEW:     Saya mahu Kota Kinabalu sebagai satu bandaraya  yang paling istimewa.Ibu negeri yang mempunyai sitem transportasi yang moden, bersih, terpelihara dan sebagainya.
Semua pihak haruslah berusaha. Walaupun kita katakan Kota Kinabalu bandaraya tropika tetapi tiada bunga, keadaan kotor, tempat letak kereta tiada, kesesakan lalulintas dan sebagainya. Satu perkara lagi yang perlu dilakukan ialah kaji undang-undang kecil, enakmen DBKK supaya mana-mana by laws atau enakmen yang boleh menghalang kemajuan diperbaiki atau ditingkatkan. Tiada undang-undang yang tidak bole diubah.Mana-mana undang-undang yang tidak perlu kita ubah.Kenapa mesti tunggu. Undang-undang mati, orang yang hidup. Bila kita katakana The Law is dead, people is alive, bermakna undang undang boleh diperbaiki untuk kesejahteraan manusia.
UB:      Contoh?
DR HIEW:     Misalnya mengenai pelantikan Ahli Majlis yang kini sudah ditiadakan dan digantikan dengan satu panel penasihat. Sepatutnya Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK) mewujudkan semula pelantikan 30 ahli majlis atau Counsilor supaya ahli-ahli majlis ini boleh memantau hal ehwal atauisu isu yang berlaku.
Kita patut hidupkan semula. Lantik semula 30 orang.Mereka ini berkhidmat secara sukarela. Tiada gaji . Hanya diberikan elaun mesyuarat saja. Dengan adanya ahli-ahli majlis, banyak perkara yang boleh dipantau.Ada ahli majlis yang jaga trafik, ada yang jaga bunga, ada yang jaga bangunan,ada yang jaga kebersihan, kesihatan dan sebagainya.Bagi mereka peluang, kalau mereka  tak boleh `perform’, gantikan mereka. Hampir semua bandaraya, seperti Kuching, Miri masih mengekalkan sistem ini, mengapa kita tidak mahu. Saya tahu ramai  ahli-ahli politik ada kelebihan. Kita mahu mereka berhidmat, bagi mereka peluang. Mayor boleh lantik 5 dari MCA, 5 dari LDP, 5 dari Gerakan, 5 daripada UMNO sebagai ahli majlis, kenapa tak boleh?
UB:      Apa cadangan YB untuk mengatasi masalah kesesakan yang nampaknya semakin parah di Kota Kinabalu?
DR HIEW:     Saya pernah mencadangkan supaya aliran trafik diubah. Kita jadikan jalan one way street, jalan satu hala untuk mengatasi kesesakan. Dulu pernah ada persetujuan untuk melaksanakan tetapi cakap saja `talk only’. Cadangan supaya aliran trafik diubah sebenarnya boleh membantu mengatasi masalah kesesakan.
Selain itu, saya cadangkan supaya dibuat lebih banyak tempat letak kereta. Misalnya di bawah Padang Merdeka, kita boleh buat tempat letak kereta bawah tanah. Kawasan itu boleh menampung kira-kira 200 letak kereta.
Di samping itu, projek monorel perlu dilaksanakan.Kita sepatutnya sudah buat perancangan untuk tempoh sepuluh tahun ke hadapan. Kita tidak boleh tunggu.Kita umulakan sekarang.Penduduk Kota Kinabalu dijangka mencapai 750,000 termasuk penduduk dikawasan sekitar bandaraya seperti Likas, Inanam, Luyang dalam tempoh sepuluh tahun. Sekarang jumlah penduduk sekitar 660,000 orang.Jadi kalau kita bina monorel searang, berapa bagus. Kita mesti lihat ke hadapan.
UB:      Sebagaimana yang kita ketahui, kini sudah ramai wakil rakyat pembangkang di DUN? Apa nasihat YB kepada mereka?
DR HIEW:     Nasihat saya ialah agar terus bekerja dan berkhidmat kepada rakyat sebaik mungkin. Kalau tidak buat kerja jangan harap rakyat bagi peluang lagi di masa depan. Berikan cadangan cadangan yang membina untuk kebaikan rakyat.
UB:      Jadi pembangkang mungkin lebih mudah kerana hanya perlu menyuarakan. Apa pendapat YB?
DR HIEW:     Jadi wakil rakyat pembangkang bukan senang. Kita kurang kakitangan, kurang kewangan. Kita terpaksa berbelana sendiri, tenaga dan masa kita untuk berkhidmat kepada rakyat. Sebagai pembangkang kita juga memunyai tanggungjawab.Mana-mana saya pergi saya tolong rakyat, tengok masalah mereka, tidak kira apa parti, atau apa fahaman politik mereka. Kita suarakan dan perjuangkan masalah rakyat. Ada rakyat yang ada masalah air, elektrik, jalan raya, apa keperluan rakyat, kita pergi tengok. Yang penting keazaman, kesetiaan dan sumbangan. Sebagai wakil rakyat, kita mesti `sailing, all out atau habis-habisan untu berkhidmat kepada rakyat.
UB:      Mungkin ada perkara yang mengecewakan YB?
DR HIEW:     Ada juga. Saya rasa kecewa kerana kadangkadang berdepan dengan perbalahan dalam parti kerana berebut jawatan, berebut kursi. Setiap datang pemilihan ada perbalahan. Ini yang agak menghampakan.
UB:      Apa bentuk aduan yang diterima oleh YB sebagai wakil rakyat?
DR HIEW: Bermacam-macam aduan. Rakyat kan macam-macam. Ada yang datang mengadukan masalah infrastruktur, masalah sampah. Ada juga  masalah keluarga, masalah laki bini, masalah pernagaan, masalah sampah, dan sebagainya.Kena tipu cari saya, tiada wang cari saya Tapi mana kita ada duit banyak,setakat  sepuluh ringgit, dua puluh ringgit mungkin ada.Paling bikin susah hati, apabila sikit sikit orang salahkan kita, kerana tidak dapat selesai masalah. Ada orang marah kita. Ini masalah kecil pun tidak boleh kasi selesaikah, kata mereka.Sikit sikit masalah tak boleh selesai. Kita boleh buat apa, kuasa bukan ditangan kita.Nama bagus wakil rakyat tapi Wakil rakyat tanpa kuasa.Kita suarakan masalah rakyat tapi tiada undang-undang yang menyatakan  kakitangan kerajaan mesti dengar apa yang kita suarakan.Apalagi kerana kita waki rakyat pembangkang Sepatutnya kita boleh hadir mesyuarat Jawatankuasa Tindakan DBKK. Kita tidak dibenarkan hadir hanya wakil rakyat kerajaan saja. Ini tidak adil kerana kita dipilih untuk mewakili rakyat.Kita juga tahu undang-undang.Tapi dalam mesyuarat kita tidak dibenarkan masuk. Saya mahu kerajaan kaji balik dan kita sepatutnya boleh masuk.saya berhak duduk mesyuarat, boleh buat soalan dan minta jawapan. Kita boleh buat cadangan yang baik.Kita buat cadangan membina.
UB:      Selain politik, apakah YB terlibat dalam kegiatan lain? Seperti kemasyarakatan?
DR HIEW: Saya teribat dalam persatuan ibu bapa guru sejak 18 tahun lepas.Sampai sekarang saya masih terlibat dalam PIBG di Yick Na, Shan Tao, Alumni dan sebagainya.
UB:      Mungkin ada kata-kata sebelum kita akhiri sesi temubual ini?
DR HIEW:     Saya bersyukur dan berterima kasih kerana diberikan sokongan penuh oleh rakyat  sebagai wakil rakyat mereka. Saya juga berterima kasih kepada pengundi  golongan bumiputera yang semakin mengenali saya. Dulu mereka tidak begitu mengenali saya. Saya jalan pun orang tidak kenal.Sekarang apabila mereka nampak saya, dari jauh lagi menegur atau menyapa, hai YB, dulu tidak. Bila mereka nampak saya, mereka mengenali trade mark saya, janggut putih, dari jauh –jauh lagi mereka menegur dan menyapa. Saya gembira.

UTUSAN BORNEO
SABTU 27 JULAI 2013

Saturday, July 20, 2013

Datu Haji Madlis Abd Aziz, tokoh masyarakat dari Kaniogan


DATUK HAJI MADLIS, TOKOH MASYARAKAT DARI KANIOGAN

PENGABDIAN NYA kepada masyarakat amat tinggi. Beliau seorang tokoh  yang sangat dikenali di Beluran dan Sandakan .Berhemahberhemah tinggi, dedikasi dan berjuang untuk pembangunan bangsa duniawi dan ukhrawi. Walaupun jauh terpencil, Pulau Kaniogan menjadi terkenal sebagai sebuah kampung yang layak dicontohi, memiliki kemudahan infrastruktur elektrik, jalanraya, sekolah, masjid, sekolah agama rakyat, klinik, balai polis dan sebagainya. Semua ini tidak terlepas dari peranan yang dimainkan oleh seorang tokoh masyarakat yang terkenal kerana komitmen yang tinggi. Keperibadiannya yang sederhana. Beliau rajin dan peka dan berperanan merubah cara berfikir masyarakatnya.Dakwah Islam dilaksanakannya dengan dakwah bil hal yakni dengan kerja kuat amal kebajikan yang boleh menjadi contoh seorang peribadi yang sangat sederhana, disegani serta disayangi oleh masyarakatnya.

Datuk Haji Madlis Abdul Aziz dilahirkan di Pulau Kaniogan pada 6 April 1945. Selepas tamat darjah enam di NVS Tetabuan, beliau terus bergiat dalam bidang politik dan kemasyarakatan mengikut jejak ayahnya, Abd Aziz Maris. Ibunya,Jaliha binti Japang meninggal sewaktu beliau masih kecil lagi.

Beliau bergiat dalam Pertubuhan Islam Seluruh Sabah (USIA) sejak ditubuhkan pada tahun 1969 sebagai ahli biasa.Sebagai seorang yang dedikasi, beliau tidak pernah surut dalam perjuangan dakwah sehingga terpilih sebagai Ketua USIA Bahagian Beluran sejak tahun 2000 hingga kini.

Dalam kegiatan kemasyarakatan, Datuk Haji Madlis sentiasa berkhidmat kepada masyarakatnya sama ada atas kapasitinya sebagai Ketua Kampung, Pengerusi JKKK, Pemaju Mukim, Wakil Ketua Anak Negeri iaitu jawatan-jawatan yang pernah disandangnya.

Dalam kegiatan NGO, Beliau pernah menjadi Naib Presiden Persatuan Sabah Bajau Bersatu (PSBB). Di samping itu, beliau juga penah aktif dalam perkhidmatan Askar Wataniah.

Ketika mula melibatkan diri dalam politik, beliau bergiat dalam USNO. Selepas itu, beliau pernah menjadi Ahli Jawatankuasa, Bendahari dan kemudian menjadi Ketua Bahagian Berjaya Bahagian Semawang. Beliau juga bergiat dalam UMNO sejak parti itu mengembangkan sayapnya ke Sabah dan kini beliau merupakan salah seorang Ahli Jawatankuasa UMNO Bahagian Beluran.

Beliau seorang yang gigih berjuang untuk kebaikan, kebajikan dan maslahat penduduk kampung di daerah Beluran khususnya di Pulau Kaniogan. Bagi mengenang jasa baktinya, beliau telah dikurniakan bintang dan pingat kebesaran iaitu Bintang Kinabalu (BK), Bintang Setia Kinabalu (BSK), Ahli Darjah Kinabalu (ADK), Ahli Setia Darjah Kinabalu (ASDK) dan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu (PGDK). Selian itu beliau juga dikurniakan Pingat Pangkuan Negara (PPN) sempena Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Yang Di Pertuan Agong.

Beliau mendirikan rumahtangga dengan Datin Hajah Badaria binte Daisun dan dikurniakan sepuluh orang cahayamata.

Wartawan UTUSAN BORNEO, ABD.NADDIN HJ.SHAIDDIN berpeluang untuk menemubual Datuk Haji Madlis Abdul Aziz di salah sebuah hotel terkemuka di ibu negeri bagi berkongsi pengalamannya sebagaiseorang tokoh masyarakat dan penuturannya  mengenai pulau Keniogan, iaitu tempat kelahirannya.

 

UTUSAN BORNEO:           Sejak bila datuk terlibat dalam  Pertubuhan Islam Seluruh Sabah (USIA)?

DHM:      Saya mula aktifdalam USIA sejak ditubuhkan pada Ogos 1969. Waktu itu saya masih anak muda.Sejak itu saya terus bergiat dalam USIA yang merupakan pertubuhan Islam yang terbesar di negeri  ini.  Kita telah memainkan peranan dan tanggungjawab kita dalam mengembangkan syiar Islam selain berusaha untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat kita khususnya di Beluran, yang menjadi daerah kelahiran saya. Saya telah dipilih sebagai Ketua USIA Bahagian Beluran sejak tahun 2000.

UB:         Boleh ceritakan sedikit mengenai latar belakang datuk?

DHM:      Saya dilahirkan di Pulau Kaniogan pada 6 April 1945. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Tetabuan , yang ketika itu dikenali sebagai Native Volunteer School (NVS) Tetabuan. Jumlah pelajarnya hanya sekitar 40 hingga 50 orang sahaja.Pada waktu itu, hanya itulah sekolah yang ada. NVS Tetabuan terletak tidak jauh dengan Pulau Kaniogan.Orang menamakannya Kaniogan kerana di situ tumbuh banyak pokok kelapa yang ditanam oleh nenek moyang kami. Sehingga bila ditanya, kamu mahu kemana, maka selalu dijawab kami mahu keniog. Niug dalam bahasa Suluk bermakna kelapa. Dalam bahasa Melayu, kelapa juga dipanggil Nyiur. Jadi lama kelamaan pulau itu dikenali sebagai Keniogan.

Selepas tamat darjah enam, saya terus ikut arwah ayah, Abdul Aziz bin Maris untuk menceburkan diri dalam kegiatan politik dan kemasyarakatan. Kami dua belas adik beradik. Apabila ibu saya,Puan Jaliha binti Japang meninggal, ayah saya kahwin lagi, dan dikurniakan 12 orang lagi adik beradik. Jadi keluarga kami cukup untuk dua pasukan bolasepak.

UB:         Berapa jauhnya Pulau Kaniogan dari Beluran?

DHM:      Kalau menggunakan bot biasa, dari Pulau Kaniogan ke Beluran memakan masa kira-kira tiga jam. Tapi kalau naik bot biasa ke Sandakan, perjalanan boleh memakan masa lima hingga enam jam. Sekarang jika kita mahu ke Pulau Kaniogan dari Kota Kinabalu, ikut jalan baru Pitas ke Paitan memakan masa kira-kira empat jam. Dari Paitan ke jeti IJM Sabang, kita boleh menyusuri sungai dan dari jeti IJM it memakan masa kira-kira 15 minit untuk sampai ke Pulau Keniogan.

 

UB:         Apa perubahan yang berlaku di Kaniogan, jika dibandingkan dahulu dan sekarang?

DHM:      Banyak perubahan yang berlaku. Kalau dahulu, pada tahun-tahun 60-an, jumlah penduduk adalah antara 200 hingga 300 orang tetapi kini jumlah penduduk mencecah hingga 1,000 orang.

Kalau bercerita soal kemudahan, Alhamdulillah, banyak kemudahan asas seperti dewan, klinik desa, sekolah agama rakyat, sekolah rendah telah didirikan oleh kerajaan. Nilai kesemuanya itu boleh mencecah RM20 juta

Kerajaan juga telah membina rumah-rumah PBR, lebih 100 buah, jambatan, lorong yang boleh digunakan untuk berbasikal mengelilingi pulau. Inilah antara nikmat yang dirasai penduduk kampung.

UB:         Berapa luas pulau Kaniogan?

DHM:      Sebenarnya keluasan pulau Kaniogan hanya sekitar 20 ekar tanah bergeran. Kalau dicampur dengan tanah lain yang tidak bergeran, jumlah keluasannya hanyalah sekitar 30 ekar tang, yang dikelilingi oleh pokok-pokok bakau.

UB:         Apa pekerjaan penduduk yang utama?

DHM:      Kebanyakan penduduk bekerja sebagai nelayan tradisi. Menangkap ikan, udang , ketam adalah kerja harian mereka. Ada pula yang menanam tanaman kontan, pisang, ubi kayu dan sebagainya.

UB          Bagaimana pula cerita sehingga wujudnya sekolah di Pulau Kaniogan?

DHM:      Kewujudan sekolah di Kaniogan itu, antaranya adalah kerana inisiatif arwah bapa. Beliau mahu sebuah sekolah diwujudkan di Pulau Kaniogan. Waktu itu, peralatan dan kelengkapan sekolah belum ada. Kemudian arwah bapa jumpa DO, Pegawai Daerah yang waktu itu dijawat oleh Tuan Linggam. Setelah dipersetujui, beliau memanggil seorang guru yang tamat latihan, Bahuddin Mudin untuk mengajar di Kaniogan. Setiap keluarga diknakan RM3.00 untuk membantu pembiayaan operasi sekolah itu. Dengan adanya sekolah itu, barulah mentaliti masyarakat berubah.

UB:         Bagaimana pula perkembangan pendidikan di pulau itu?

DHM:      Sekarang kita dirikan Sekolah Agama Rakyat sejak tahun 2000. Kini ramai anak-anak pulau yang boleh membaca dan mengaji al-Quran. Malah kita telah adakan majlis khatam Quran beramai-ramai. Termasuk yang ikut khatam Quran itu ialah orang-orang tua yang dulu tidak berkesepatan kerana kesibukan kerja turun ke laut untuk mencari sumber rezeki. Ada seorang tua, 80 tahun yang ikut khatam. Dia belajar sebulan dua bulan, selepas itu boleh membaca.

UB:         Datuk terlibat dalam politik sejak waktu masih muda. Apa peristiwa yang agak mengesankan dalam diari kehidupan datuk sebagai seorang tokoh politik dan masyarakat?

DHM:      Saya terlibat dalam politik sejak muda lagi, ikut arwah bapa. Selepas tamat darjah enam, saya terus aktif dalam politik kerana masyarakat kita masih memerlukan pembelaan agar mereka dapat keluar daripada belenggu kemiskinan. Salah satu peristiwa yang saya masih ingat ialah pertemuan dengan Allahyarham Tun Datu Mustapha. Beliau seorang yang amat rajin menjelajah hingga ke Ulu Sugut, ke Muanat dan sebagainya.Kawasan kwasan terpencil pun telah dikunjunginya semata-mata untuk menghayati kehidupan rakyat secara langsung.

UB:         Apa jawatan yang pernah Datuk pegang dalam politik?

DHM:      Saya mula bergiat di peringkat cawangan, jadi ahli jawatankuasa, kemudian ketua pemuda, ketua cawangan ketika bergiat dalam USNO. Selepas itu ketika era Berjaya, saya pernah menjadi Bendahari dan seterusnya Ketua Bahagian Parti Berjaya di Semawang. Sewaktu dalam parti Berjaya, saya sempat berjuang bersama Datuk Haji Mohd.Noor Mansoor, Datuk Hassan Alban Haji Sandukong, James Willie, Abu Bakar Mendoza, Datuk Salleh Otik dan lain-lain lagi.Kini setelah kemasukan UMNO ke Sabah, saya bergiat sejak mula lagi sebagai Ketua cawangan dan kini merupakan salah seorang Ahli Jawatankuasa UMNO Bahagian Beluran.

UB:         Perbezaan politik dahulu dan sekarang?

DHM:      Saya rasa agak berbeza zaman dulu dan sekarang. Sekarang banyak kemudahan dan fasiliti jika kita mahu berjuang.Tidak lagi macam dulu, kita terpaksa tenaga yang banyak, berjalan kaki untuk berkempen. Tidak macam sekarang maklumat berada di hujung jari. Benda yang tidak disangka-sangka pun boleh ada. Sekarang ada pihak yang berjuang semata-mata untuk cari kelebihan dan untuk kepentingan tertentu. Tidak macam dulu.

UB:         Kalau tak silap saya, Pulau Kaniogan sering mendapat kunjungan dari tokoh-tokoh pemimpin kita?

DHM:      Hampir semua  Ketua sejak era Tun Datuk Seri Panglima Tun Sakaran Dandai, Datuk Seri Panglima Dr.Salleh Tun Said Keruak, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, mereka semua pernah menjejakkan kaki ke Pulau Kaniogan untuk melihat sendiri keadaan kampung. Kita berasa bahagia dan gembira dengan kunjungan pemimpin-pemimpin utama negeri.Pada masa inilah kita menyuarakan keperluan dan kepentingan penduduk.

UB:         Mungkin ada kenangan manis yang tidak boleh dilupai?

DHM:      Kenangan manis cukup banyak. Tetapi dalam hubungannya dengan masyarakat, kita sentiasa memperjuangkan dan memberi keutamaan kepada keperluan penduduk kampung. Kita bersyukur kerana pihak kerajaan sering memberikan bantuan. Penduduk kampung khususnya golongan nelayan telah menerima bantuan enjin sangkut dan sebagainya. Demin memperjuangkan kepentingan rakyat, kita menemui wakil rakyat, bahkan kita minta tolong hingga ke peringkat negeri, malah kita bawa ke Kuala Lumpur sehingga berhasil. Kita selalu fikirkan untuk kebaikan masyarakat kita.

UB:         Biasanya, jika bersama masyarakat, apa yang sering datuk katakan kepada mereka?

DHM:      Saya selalu menyeru agar anggota masyarakat sentiasa membuat kebaikan. Saya memberi galakan agar mereka selalu bergotong royong. Supaya sentiasa mengeratkan hubungan silaturrahim.Sebab itu penduduk tinggal dalam keadaan harmoni. Apatahlagi  kampung itu dari hujung ke hujung, mempunyai hubung kait kekeluargaan.

Saya suka mengingatkan mereka agar memahami tujuan hidup mereka sebagai seorang Islam, iaitu mengerjakan amal makruf dan meninggalkan segala yang dilarang. Di kampung kami, di Kanioganm suda terlihat banyak perubahan. Kalau dahulu banyak perkara khurafat seperti mandi safar, permainan judi, minuman keras tapi sekarang semua itutidak ada lagi. Semua perkara mungkar tidak ada kerana masyarakat semakin sedar.

UB:         Apa cabaran yang dihadapi ketika melakukan seruan amar makruf dan nahi mungkar itu?

DHM:      Banyak juga cabaran yang kita terima.Malah ada diantaranya mencabar kita dan mengatakan kepada kita, “ini bukan duit bapa kamu” Ada juga yang mengatakan kalau mahu masuk syurga, masuklah, kami biarlah neraka” sampai begitu sekali cabaran yang kita terima tetapi kita nasihatkan dengan baik-baik mengenai bahaya judi. Lama-kelamaan cara ini berhasil kerana akhirnya mereka sedar. Itu sebabnya bola kita tegur dengan keikhlasan, akhirnya mereka boleh terima.

Kalau dahulu, permainan judi berleluasa.Kalau ada perjudian, orang yang tidak ada duit boleh jadi ada duit kerana diberi pinjam oleh kawannya. Sekarang kita teruskan usaha untuk membimbing masyarakat. Kalau dilihat sekarang, judi semakin berkurang.

UB:         Mungkin ada sesuatu lagi yang datuk mahu katakana?

DHM:      Kita harus bersyukur dan dan tahu menilai.Kerajaan banyak memberi bantuan.Kita  diberi kemudahan, kita diberi banyak bantuan untuk menjaga kebajikan rakyat, ini semua kita harus syukuri dan jangan lupa tanggungjawab kita. Dalam keadaan yang serba kekurangan, kerajaan sentiasa prihatin untuk memberikan pelbagai kemudahan kepada rakyat. Ini semua kita harus syukuri dengan mengekalkan semangat perpaduan dan kasih sayang di kalangan rakyat.

UB:         Sebagai seorang yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan luas dalam masyarakat, mungkin ada kata pepatah dalam masyarakat kita yang boleh dijadikan semacam pedoman, panduan dan sebagainya.

DHM:      Saya teringat satu pepatah dalam bahasa Suluk yang berbunyi `sa daging-daging insik, madaging pasin unod.” Peribahasa ini bermakna sebaik-baik tulang,lebih baik lagi isi”. Ertinya isi tetap yang lebih baik berbanding tulang. Satu lagi peribahasa, mangan nya mangan, asal kurung-kurung, ini peribahasa yang selalu digunakan sukukaum Bajau di Kaniogan. Maksudnya lebih penting muafakat, lebih penting berjumpa-jumpa atau bertemu walaupun tidak makan. Dalam dialek bajau di Kaniogan juga, ada menyebut, kalau kiti bahani, kiti manang. Ertinya kalau berani, kita boleh menang.